Triple Net huurovereenkomsten zijn een veel voorkomende vorm van huurovereenkomst in de commerciële vastgoedsector. In deze overeenkomst draagt de huurder de verantwoordelijkheid voor alle kosten die verband houden met het pand, zoals belastingen, verzekeringen en onderhoudskosten, bovenop de huurprijs. Deze vorm van huurovereenkomst biedt voordelen voor zowel verhuurders als huurders, maar het is belangrijk om de voor- en nadelen van deze overeenkomst te begrijpen voordat u zich eraan committeert. In dit artikel zullen we de basisprincipes van Triple Net huurovereenkomsten uitleggen en u helpen bepalen of deze vorm van huurovereenkomst geschikt is voor uw vastgoedinvesteringen.

Wat is een triple net huurovereenkomst?

triple net huurovereenkomst

Een triple net huurovereenkomst is een commerciële huurovereenkomst waarbij de huurder de verantwoordelijkheid draagt voor alle kosten die verband houden met het pand, zoals onroerendezaakbelasting, verzekeringen en onderhoudskosten, bovenop de huurprijs. In wezen betekent dit dat de huurder de kosten betaalt die normaal gesproken door de verhuurder worden gedragen, zoals het onderhoud van het gebouw en de kosten van nutsvoorzieningen. Dit maakt een triple net huurovereenkomst een van de meest voordelige huurovereenkomsten voor verhuurders, omdat ze minder kosten hebben en minder verantwoordelijkheid dragen. Voor huurders kan een triple net huurovereenkomst aantrekkelijk zijn omdat ze meer controle hebben over het pand en de operationele kosten, en ze kunnen hun activiteiten afstemmen op de behoeften van hun bedrijf.

Kenmerken van een triple net huurovereenkomst

De belangrijkste kenmerken van een triple net huurovereenkomst zijn de verdeling van verantwoordelijkheid en kosten tussen de huurder en de verhuurder. In een triple net huurovereenkomst is de huurder verantwoordelijk voor alle kosten die verband houden met het pand, inclusief onroerendezaakbelastingen, verzekeringen en onderhoudskosten. Dit betekent dat de huurder de kosten draagt die normaal gesproken door de verhuurder worden gedragen.

Een ander belangrijk kenmerk van een triple net huurovereenkomst is dat de huurprijs vaak lager is dan bij andere huurovereenkomsten. Dit komt omdat de huurder verantwoordelijk is voor de kosten die normaal gesproken door de verhuurder worden gedragen.

Een ander kenmerk van een triple net huurovereenkomst is dat de huurder meer controle heeft over het pand en de operationele kosten. Omdat de huurder verantwoordelijk is voor de kosten, kan hij/zij meer controle uitoefenen over het gebruik van het pand en de uitgaven.

Over het algemeen biedt een triple net huurovereenkomst voordelen voor zowel de verhuurder als de huurder, maar het is belangrijk om de voor- en nadelen zorgvuldig af te wegen voordat u zich hieraan committeert.

Voordelen van een triple net huurovereenkomst

Voor verhuurders

De belangrijkste voordelen van een triple net huurovereenkomst voor verhuurders zijn:

 1. Minder kosten: Omdat de huurder verantwoordelijk is voor alle kosten die verband houden met het pand, draagt de verhuurder minder kosten. Dit kan leiden tot hogere netto-inkomsten en meer winst voor de verhuurder.
 2. Stabiele inkomstenstroom: Een triple net huurovereenkomst biedt een stabiele huurinkomstenstroom voor verhuurders, omdat huurders vaak langere termijncontracten ondertekenen. Dit biedt een zekere mate van zekerheid en voorspelbaarheid voor de verhuurder.
 3. Minder onderhoud: Omdat de huurder verantwoordelijk is voor het onderhoud van het pand, hoeft de verhuurder zich hier minder zorgen over te maken. Dit kan leiden tot minder werk en kosten voor de verhuurder.
 4. Meer controle: In een triple net huurovereenkomst heeft de huurder meer controle over het pand en de operationele kosten. Dit betekent dat de verhuurder minder verantwoordelijkheid heeft en minder betrokken hoeft te zijn bij de dagelijkse gang van zaken.
 5. Flexibiliteit: Een triple net huurovereenkomst biedt verhuurders meer flexibiliteit omdat ze minder verantwoordelijkheid hebben. Dit kan leiden tot meer mogelijkheden om het pand te gebruiken voor verschillende doeleinden en om in te spelen op veranderingen in de markt.

Voor huurders

De belangrijkste voordelen voor huurders zijn:

 1. Lagere huurkosten: In een triple net huurovereenkomst is de huurprijs vaak lager dan bij andere huurovereenkomsten. Dit komt doordat de huurder verantwoordelijk is voor de kosten die normaal gesproken door de verhuurder worden gedragen.
 2. Meer controle: Omdat de huurder verantwoordelijk is voor de kosten en het onderhoud van het pand, heeft hij/zij meer controle over het pand en de operationele kosten. Dit kan leiden tot een meer efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.
 3. Meer flexibiliteit: Een triple net huurovereenkomst biedt meer flexibiliteit voor huurders omdat ze meer controle hebben over het pand en de operationele kosten. Dit kan leiden tot meer mogelijkheden om het pand aan te passen aan de specifieke behoeften van het bedrijf.
 4. Langere termijncontracten: Huurders die een triple net huurovereenkomst ondertekenen, krijgen vaak langere termijncontracten. Dit biedt een zekere mate van zekerheid en voorspelbaarheid voor het bedrijf.
 5. Vermindering van de administratieve lasten: Omdat de huurder verantwoordelijk is voor de kosten, hoeft hij/zij zich geen zorgen te maken over het bijhouden van facturen en betalingen voor onderhoud, verzekeringen en belastingen. Dit kan leiden tot minder administratieve lasten voor het bedrijf.

Nadelen van een triple net huurovereenkomst

Voor verhuurders

De belangrijkste nadelen voor verhuurders zijn:

 1. Minder controle over het pand: Omdat de huurder verantwoordelijk is voor het onderhoud van het pand, heeft de verhuurder minder controle over het pand. Dit kan leiden tot zorgen over de kwaliteit van het onderhoud en de staat van het pand.
 2. Hogere risico’s: Omdat de huurder verantwoordelijk is voor de kosten van het onderhoud, verzekeringen en belastingen, is er een hoger risico voor de verhuurder. Als de huurder niet in staat is om deze kosten te dragen, kan de verhuurder aansprakelijk worden gesteld.
 3. Minder flexibiliteit: Een triple net huurovereenkomst biedt minder flexibiliteit voor verhuurders omdat zij minder controle hebben over het pand en de operationele kosten. Dit kan leiden tot minder mogelijkheden om het pand aan te passen aan de specifieke behoeften van de verhuurder.
 4. Minder stabiele inkomstenstroom: Omdat de huurder verantwoordelijk is voor het onderhoud en de operationele kosten, kan de huurprijs variëren afhankelijk van de kosten van deze zaken. Dit kan leiden tot een minder stabiele inkomstenstroom voor de verhuurder.
 5. Beperkte opties voor verhuurders: Omdat niet alle huurders bereid zijn om de verantwoordelijkheid te dragen die gepaard gaat met een triple net huurovereenkomst, kan de verhuurder beperkte opties hebben bij het vinden van een huurder. Dit kan leiden tot een langere leegstand van het pand.

Voor huurders

De belangrijkste nadelen voor huurders zijn:

 1. Hogere verantwoordelijkheid: Een van de grootste nadelen voor huurders van een triple net huurovereenkomst is dat zij verantwoordelijk zijn voor de kosten van het onderhoud, de verzekeringen en de belastingen. Dit kan leiden tot hogere kosten voor de huurder, vooral als er onverwachte reparaties nodig zijn.
 2. Beperkte controle over het pand: Omdat de huurder verantwoordelijk is voor het onderhoud van het pand, heeft hij of zij beperkte controle over het pand. Dit kan problemen veroorzaken als de huurder bepaalde aanpassingen aan het pand wil doen.
 3. Minder flexibiliteit: Triple net huurovereenkomsten bieden over het algemeen minder flexibiliteit voor huurders omdat zij verantwoordelijk zijn voor de operationele kosten van het pand. Dit kan leiden tot minder mogelijkheden voor huurders om het pand aan te passen aan hun specifieke behoeften.
 4. Risico’s bij faillissement van de huurder: In het geval dat de huurder failliet gaat, kan de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de operationele kosten van het pand terugvallen op de verhuurder. Dit kan leiden tot aanzienlijke financiële problemen voor de verhuurder.
 5. Beperkte opties voor huurders: Niet alle huurders zijn bereid of in staat om de verantwoordelijkheden te dragen die gepaard gaan met een triple net huurovereenkomst. Dit kan leiden tot beperkte opties voor huurders bij het vinden van een geschikt pand.

Hoe werkt een triple net huurovereenkomst?

Een triple net huurovereenkomst (ook wel NNN-huurovereenkomst genoemd) is een huurovereenkomst tussen een verhuurder en een huurder waarbij de huurder niet alleen de huur betaalt, maar ook verantwoordelijk is voor de operationele kosten van het pand, zoals onroerendgoedbelasting, verzekeringen en onderhoudskosten.

De verantwoordelijkheid voor deze kosten wordt vaak in de huurovereenkomst vastgelegd en wordt vaak weergegeven als “triple net”, waarbij “net” staat voor de extra kosten die buiten de huur vallen. De verhuurder blijft eigenaar van het pand en de huurder huurt het pand voor een bepaalde periode.

Bij een triple net huurovereenkomst betaalt de huurder niet alleen de huur, maar ook alle operationele kosten van het pand. Dit betekent dat de huurder verantwoordelijk is voor het betalen van onroerendgoedbelasting, verzekeringen en onderhoudskosten. De verhuurder blijft eigenaar van het pand en heeft meestal weinig tot geen verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de operationele kosten van het pand.

Triple net huurovereenkomsten worden vaak gebruikt in commerciële vastgoedtransacties, waarbij de huurder het pand huurt om zijn of haar bedrijf in te vestigen. Het voordeel voor de verhuurder is dat hij of zij niet verantwoordelijk is voor de operationele kosten van het pand en alleen verantwoordelijk is voor het onderhoud en de reparatie van het pand. Voor de huurder biedt de triple net huurovereenkomst vaak meer flexibiliteit bij het beheer van het pand en kan het een gunstiger financieel arrangement zijn, omdat de huurder geen extra operationele kosten heeft.

Er zijn echter ook enkele nadelen aan een triple net huurovereenkomst. Huurders zijn verantwoordelijk voor de extra operationele kosten en kunnen onverwachte kosten tegenkomen, zoals onvoorziene reparaties. Bovendien hebben huurders minder controle over het pand en minder flexibiliteit bij het aanpassen van het pand aan hun specifieke behoeften.

Verschillen tussen triple net huurovereenkomsten en andere soorten huurovereenkomsten

Hieronder vindt u een tabel met de verschillen tussen triple net huurovereenkomsten en andere veelvoorkomende soorten huurovereenkomsten:

KenmerkenTriple net huurovereenkomstenBruto huurovereenkomstenNetto huurovereenkomsten
Verantwoordelijkheid voor operationele kostenHuurder betaalt alle operationele kostenVerhuurder betaalt alle operationele kostenHuurder betaalt alleen bepaalde operationele kosten, zoals nutsvoorzieningen
HuurprijsHuurprijs is lager, omdat huurder operationele kosten betaaltHuurprijs is hoger, omdat verhuurder operationele kosten betaaltHuurprijs kan hoger of lager zijn, afhankelijk van de huurovereenkomst
Flexibiliteit van de huurovereenkomstHuurder heeft meer flexibiliteit bij het beheer van het pandVerhuurder heeft meer controle over het pandHuurder en verhuurder kunnen onderhandelen over flexibiliteit en controle
Geschiktheid voor commercieel vastgoedGeschikt voor commercieel vastgoedGeschikt voor commercieel vastgoedGeschikt voor commercieel vastgoed en soms ook voor residentieel vastgoed
Verhuurdersrisico’sMinder risico’s voor de verhuurderMeer risico’s voor de verhuurderAfhankelijk van de huurovereenkomst kunnen er meer of minder risico’s zijn voor de verhuurder

Het belangrijkste verschil tussen triple net huurovereenkomsten en andere soorten huurovereenkomsten is de verdeling van de operationele kosten. Bij een triple net huurovereenkomst betaalt de huurder alle operationele kosten, terwijl bij een bruto huurovereenkomst de verhuurder alle operationele kosten betaalt. Bij een netto huurovereenkomst betaalt de huurder slechts bepaalde operationele kosten, zoals nutsvoorzieningen.

Een ander verschil is de huurprijs. Bij een triple net huurovereenkomst is de huurprijs doorgaans lager dan bij een bruto huurovereenkomst, omdat de huurder de operationele kosten betaalt. Bij een netto huurovereenkomst kan de huurprijs hoger of lager zijn, afhankelijk van de huurovereenkomst.

Daarnaast heeft de huurovereenkomst invloed op de flexibiliteit van de huurder bij het beheer van het pand en op de risico’s voor de verhuurder. Bij een triple net huurovereenkomst heeft de huurder meer flexibiliteit, terwijl bij een bruto huurovereenkomst de verhuurder meer controle heeft. De risico’s voor de verhuurder zijn afhankelijk van de huurovereenkomst en kunnen variëren.

Belangrijke overwegingen

Bij het overwegen van een triple net huurovereenkomst, zijn er een aantal belangrijke zaken waar zowel de verhuurder als huurder rekening mee moeten houden. Hier zijn enkele van de belangrijkste overwegingen:

 1. Financiële stabiliteit van de huurder: Aangezien de huurder verantwoordelijk is voor de meeste operationele kosten, is het van belang dat de huurder financieel stabiel is en in staat is om deze kosten te dragen.
 2. Levensduur van de huurovereenkomst: Triple net huurovereenkomsten hebben doorgaans een lange looptijd, dus beide partijen moeten zorgvuldig nadenken over de termijn van de overeenkomst en de opties voor verlenging of beëindiging.
 3. Onderhoud en reparatie van het pand: De verhuurder moet duidelijk aangeven welke onderhouds- en reparatietaken zijn verantwoordelijkheid zijn en welke door de huurder moeten worden uitgevoerd. Het is belangrijk om de verantwoordelijkheden duidelijk vast te leggen om potentiële conflicten te voorkomen.
 4. Huurprijs en marktomstandigheden: Beide partijen moeten de huurprijs zorgvuldig bepalen en rekening houden met de marktomstandigheden en de waarde van het onroerend goed.
 5. Verzekeringen en belastingen: Het is belangrijk om te weten wie verantwoordelijk is voor het betalen van de verzekeringen en belastingen met betrekking tot het pand. De meeste triple net huurovereenkomsten vereisen dat de huurder deze kosten draagt, maar het is belangrijk om de details te verduidelijken.
 6. Juridische overwegingen: Ten slotte is het belangrijk om een ervaren advocaat te raadplegen bij het opstellen en onderhandelen van een triple net huurovereenkomst om ervoor te zorgen dat de rechten en verantwoordelijkheden van beide partijen volledig worden beschermd en er geen onduidelijkheden zijn die tot geschillen kunnen leiden.

Voorbeelden van triple net huurovereenkomsten in de praktijk

Voorbeeld 1: Een huurovereenkomst voor een fastfoodrestaurant

Een fastfoodrestaurant wil graag een pand huren voor een nieuwe vestiging. De verhuurder biedt een triple net huurovereenkomst aan, waarbij de huurder verantwoordelijk is voor het betalen van de onroerendgoedbelasting, verzekeringen en onderhoudskosten. De huurovereenkomst heeft een looptijd van tien jaar en de huurder betaalt een maandelijkse huurprijs van €10.000. De verhuurder is verantwoordelijk voor eventuele grote reparaties aan het pand, zoals het vervangen van het dak.

Voorbeeld 2: Een huurovereenkomst voor een kantoorgebouw

Een bedrijf wil graag een kantoorgebouw huren voor haar werknemers. De verhuurder biedt een triple net huurovereenkomst aan, waarbij de huurder verantwoordelijk is voor het betalen van de onroerendgoedbelasting, verzekeringen en onderhoudskosten. De huurovereenkomst heeft een looptijd van vijf jaar en de huurder betaalt een maandelijkse huurprijs van €15.000. De verhuurder is verantwoordelijk voor eventuele grote reparaties aan het pand, zoals het vervangen van de HVAC-systemen.

Voorbeeld 3: Een huurovereenkomst voor een winkelpand

Een winkelier wil graag een pand huren voor haar boetiek. De verhuurder biedt een triple net huurovereenkomst aan, waarbij de huurder verantwoordelijk is voor het betalen van de onroerendgoedbelasting, verzekeringen en onderhoudskosten. De huurovereenkomst heeft een looptijd van drie jaar en de huurder betaalt een maandelijkse huurprijs van €5.000. De verhuurder is verantwoordelijk voor eventuele grote reparaties aan het pand, zoals het vervangen van het dak.

Voorbeeld PDF template triple net huurovereenkomst

Ben je op zoek naar een voorbeeld template van een triple net huurovereenkomst? Dan kun je hier een PDF als voorbeeld van dergelijke huurovereenkomst downloaden.

Tips voor het succesvol beleggen in triple net huurovereenkomsten

Hier zijn enkele tips voor het succesvol beleggen in vastgoed met triple net huurovereenkomsten:

 1. Kies betrouwbare huurders: het is belangrijk om huurders te selecteren die financieel stabiel zijn en de huurovereenkomst kunnen nakomen. Een grondige credit check kan helpen bij het bepalen van de financiële stabiliteit van de huurder.
 2. Beoordeel de kwaliteit van het onroerend goed: investeer in onroerend goed van hoge kwaliteit dat aantrekkelijk is voor huurders en dat goed onderhouden kan worden. Een gebouw met een goede bouwkwaliteit kan langer meegaan en zorgen voor een stabiele inkomstenstroom.
 3. Begrijp de huurvoorwaarden: het is belangrijk om de huurvoorwaarden goed te begrijpen voordat je investeert. Zorg ervoor dat je begrijpt wat er van de verhuurder wordt verwacht en wat de verantwoordelijkheden van de huurder zijn.
 4. Houd rekening met de marktomstandigheden: houd de vastgoedmarkt in de gaten en analyseer de economische omstandigheden om te bepalen of het een goed moment is om te investeren in triple net huurovereenkomsten.
 5. Overweeg het inschakelen van een professional: als je niet bekend bent met triple net huurovereenkomsten, kan het nuttig zijn om een professional in te schakelen om je te helpen bij het evalueren van de huurovereenkomst en het bepalen van de potentiële risico’s en voordelen.

Het is belangrijk om deze tips te overwegen om ervoor te zorgen dat je succesvol kunt beleggen in triple net huurovereenkomsten.

Veel gestelde vragen over triple net huurovereenkomsten

Hoe kan ik mijn rendement maximaliseren bij het beleggen in triple net huurovereenkomsten?

Er zijn verschillende strategieën die kunnen helpen om het rendement bij het beleggen in triple net huurovereenkomsten te maximaliseren:

 1. Zoek naar panden met huurders die een stabiele en gezonde cashflow hebben. Dit kan bijvoorbeeld worden beoordeeld aan de hand van hun financiële situatie en kredietwaardigheid.
 2. Verken verschillende locaties en markten om een beter begrip te krijgen van welke gebieden de grootste kans op succes bieden voor triple net huurovereenkomsten.
 3. Onderzoek de geschiedenis van huurders in een bepaald pand om te zien of er mogelijk risico’s zijn verbonden aan hun betalingsgeschiedenis of toekomstige vooruitzichten.
 4. Zorg voor een goede contractuele overeenkomst met de huurder, waarbij de verantwoordelijkheden en plichten van zowel verhuurder als huurder duidelijk worden gedefinieerd.
 5. Zorg voor regelmatig onderhoud en upgrades van het pand om de waarde te behouden en aantrekkelijker te maken voor toekomstige huurders.
 6. Houd rekening met alle kosten die gepaard gaan met het bezitten en beheren van een pand, zoals onderhoudskosten, onroerendgoedbelastingen en verzekeringen.
 7. Overweeg om samen te werken met een ervaren vastgoedbeheerder om het beheer van het pand te optimaliseren en eventuele risico’s te minimaliseren.

Hoe lang zijn triple net huurovereenkomsten meestal van kracht?

Triple net huurovereenkomsten kunnen variëren in duur, maar meestal hebben ze een looptijd van 10 tot 15 jaar. Sommige huurovereenkomsten kunnen ook clausules bevatten voor verlengingsopties. De duur van de huurovereenkomst kan afhangen van verschillende factoren, waaronder de investeringsstrategie van de verhuurder en de behoeften van de huurder.

Hoe bereken je een triple net huur?

Een triple net huur (NNN huur) is de basis huurprijs die een huurder betaalt voor het gebruik van een commercieel vastgoed pand, plus de extra kosten van de onroerende zaakbelasting, verzekeringen en onderhoudskosten. Bij het berekenen van een triple net huur wordt de basis huurprijs vermeerderd met deze extra kosten om de totale huurprijs te bepalen.

Om de triple net huur te berekenen, moet de verhuurder de volgende stappen uitvoeren:

 1. Bepaal de basis huurprijs voor het pand op basis van de marktwaarde en vergelijkbare verhuurprijzen in de omgeving.
 2. Bepaal de kosten van de onroerende zaakbelasting voor het pand en bereken het aandeel van de huurder op basis van het gehuurde oppervlak.
 3. Bepaal de verzekeringskosten voor het pand en bereken het aandeel van de huurder op basis van het gehuurde oppervlak.
 4. Bepaal de onderhoudskosten voor het pand en bereken het aandeel van de huurder op basis van het gehuurde oppervlak.
 5. Tel de basis huurprijs op bij de extra kosten voor onroerende zaakbelasting, verzekeringen en onderhoud om de totale triple net huurprijs te bepalen.

Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken in de huurovereenkomst over wie verantwoordelijk is voor welke kosten en hoe deze kosten worden berekend.

Conclusie

In dit artikel hebben we de belangrijkste aspecten van triple net huurovereenkomsten behandeld. We hebben gezien dat deze overeenkomsten voor zowel verhuurders als huurders voordelen en nadelen kunnen hebben. Het is belangrijk om de verschillen tussen triple net huurovereenkomsten en andere soorten huurovereenkomsten te begrijpen voordat je investeert in deze vorm van onroerend goed. Het is ook belangrijk om alle voorwaarden van de overeenkomst zorgvuldig te overwegen en te onderhandelen voordat je een contract tekent. Als je besluit om te investeren in triple net huurovereenkomsten, zorg er dan voor dat je een goede kennis hebt van de markt, de huurders en de locatie, en dat je een professionele beheerder inhuurt om je te helpen bij het beheer van de eigendom. Met deze tips kun je succesvol beleggen in triple net huurovereenkomsten en een stabiele en rendabele investering realiseren.